Haarsterweg 1 tel 0594-643219
 9363 VB Marum KvK Groningen 02044416 '88
 BTW NL016478046.B01    mail@OTOnet.nl http://OTOnet.nl
 Dit is de OTOnet informatie web-site.
 Het © copy recht berust uitsluitend bij:

 OTOnet      Alle rechten voorbehouden. Niets uit door OTOnet
 Haarsterweg 1   gemaakte webpagina's en software mag worden
 9363 VB Marum   opgeslagen in een gegevensbestand,
 tel 0594-643219  of openbaar gemaakt, op enige wijze,
          hetzij elektronisch, mechanisch, door opnamen,
          of enige andere manier,
 http://otonet.nl zonder voorafgaande schiftelijke
 mail@otonet.nl  toestemming van OTOnet.